artikel

Trænger din bolig til et energiløft?

Der er mange gode grunde til at energioptimere din bolig, og omvendt meget få grunde til at lade være. Bor du i et ældre hus, er det meget sandsynligt, at din bolig ikke er forsynet med tidssvarende isolering. Manglende isolering kan både være en dyr og kold fornøjelse, og der kan således hurtigt være mange penge at spare ved at udføre de nødvendige forbedringer.

Hvordan energioptimerer du din bolig?

Der er flere måder hvorpå du kan energioptimere din bolig, og her kan du f.eks. både kigge på varmekilde og isolering. Hvilken varmekilde benytter du i dag? Benytter du f.eks. olie eller gas til at opvarme din bolig, så kan der være penge at spare på at skifte til en varmepumpe (eller fjernvarme, hvis det findes i dit område).

Du kan med fordel kontakte en lokal VVS’er, hvis du gerne vil høre mere om muligheden for at skifte varmekilde.

Det er naturligvis også relevant at kigge på isoleringen af dit hus. Du får nemlig ikke det optimale ud af at skifte til en mere energieffektiv varmekilde, hvis varmen fortsat siver ud til gråspurvene i haven. Ofte kan du opnå store besparelser (og mindre varmetab) ved at skifte vinduer og efterisolere mure og lofter.

Efterisolering af dit loft

Har du problemer med at holde på varmen? Varme siver opad, og selvom du måske har et fodkoldt hus, kan det være mere energieffektivt at kigge på loftet. Få besøg af en lokal tømrer – det kunne f.eks. være MB Byg fra Viborg – så I sammen kan gennemgå de mulige forbedringer.

Din lokale tømrer kan naturligvis hjælpe dig med at udskifte vinduer og døre, men han kan potentielt også hjælpe med at efterisolere dit loft. Ved at sprede et helt særligt granulat på loftet, kan dit du hurtigt spare mange penge på din varmeregning. Granulatet er yderst fint, og finder vej ned i alle huller og mellemrum, så du får den mest effektive isolering.

Blandt de populære materialer til efterisolering af lofter findes Knauf Supafil glasuldgranulat. For at gøre din bolig klar til glasuldsgranulatet kan din lokale tømrer bygge en træforskalling rundt langs tagfoden og ved loftlemmen. Herefter blæses granulatet ind og lægger sig fint hen over loftet.